ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น 

Mercedes-Benz แสดงออกถึงความก้าวหน้า ทันสมัยและมีจุดเด่น

กิจกรรม


ปฏิทินการจัดกิจกรรม 

Mercedes-Benz มีส่วนร่วมในแฟชั่นโชว์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความหลงใหลในความทันสมัยและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม  

กิจกรรม


ปฏิทินการจัดกิจกรรม 

Mercedes-Benz มีส่วนร่วมในแฟชั่นโชว์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความหลงใหลในความทันสมัยและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม