พลังกีฬา พาเปลี่ยนโลก

Mercedes-Benz and Laureus
Laureus Sport For Good projects in Thailand
Laureus Sport For Good projects in Thailand

พลังกีฬา พาเปลี่ยนโลก

กว่า 20 ปี ที่ Mercedes-Benz ได้สนับสนุนมูลนิธิ Laureus มูลนิธิเพื่อการกีฬาระดับโลก เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการช่วยเหลือทางการกีฬาอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการให้พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

Mercedes-Benz และ Laureus ได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน ผ่านความเชื่อ ความมุ่งมั่น ตั้งใจในแบบเดียวกัน และนั่นทำให้ Laureus สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ในมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ผ่านการใช้พลังของกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

กว่า 20 ปี ที่ Mercedes-Benz ได้สนับสนุนมูลนิธิ Laureus มูลนิธิเพื่อการกีฬาระดับโลก เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการช่วยเหลือทางการกีฬาอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการให้พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

Mercedes-Benz และ Laureus ได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน ผ่านความเชื่อ ความมุ่งมั่น ตั้งใจในแบบเดียวกัน และนั่นทำให้ Laureus สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ในมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ผ่านการใช้พลังของกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

Mercedes-Benz (2019): Laureus Sport for Good
Mercedes-Benz (2019): Laureus Sport for Good
ดูอีกครั้ง

สามบริษัท หนึ่งวิสัยทัศน์

Mercedes-Benz and Laureus
Laureus Sport For Good projects in Thailand
Laureus Sport For Good projects in Thailand
Laureus Sport For Good projects in Thailand

สามบริษัท หนึ่งวิสัยทัศน์

เมอร์เซเดส -เบนซ์ สนับสนุน Laureus Sport for Good ในความร่วมมือกับมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (Right to Play Thailand Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้พลังของกีฬาและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส

 

โครงการพัฒนาเยาวชนของ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้นำพลังของกีฬามาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในชุมชนสำหรับการเล่น การจัดอบรมให้แก่ผู้นำเยาวชนจำนวน 30 คน ในชุมชนที่ขาดโอกาส เพื่อสานต่อในการช่วยฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนกว่า 500 คน ผ่านการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอนกีฬาประเภทต่างๆ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และการสอนทักษะความเป็นผู้นาและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น

เมอร์เซเดส -เบนซ์ สนับสนุน Laureus Sport for Good ในความร่วมมือกับมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (Right to Play Thailand Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้พลังของกีฬาและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างพลังให้เด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส

 

โครงการพัฒนาเยาวชนของ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้นำพลังของกีฬามาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในชุมชนสำหรับการเล่น การจัดอบรมให้แก่ผู้นำเยาวชนจำนวน 30 คน ในชุมชนที่ขาดโอกาส เพื่อสานต่อในการช่วยฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนกว่า 500 คน ผ่านการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอนกีฬาประเภทต่างๆ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และการสอนทักษะความเป็นผู้นาและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชน

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 831 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชน

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 831 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน

เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย

Reference: LAUREUS SFG

โอนเงิน เข้าบัญชีกระแสรายวัน มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางจาก เลขที่บัญชี 0893022432

SWIFT CODE: SICOTHBK

 

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ ที่

อีเมล: donations@righttoplay.com

 

คุณจะได้รับหลักฐานการบริจาคเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีตามรายละเอียดทีได้แจ้งไว้

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66(0)2740 3520-2 ต่อ 111