มายสตาร์ วอรี่ฟรี


อุ่นใจกับอิสระทางการเงินที่ครอบคลุมทุกความคุ้มครอง

มายสตาร์ วอรี่ฟรี


อุ่นใจกับอิสระทางการเงินที่ครอบคลุมทุกความคุ้มครอง
มายสตาร์ วอรี่ฟรี

ให้คุณอุ่นใจกับอิสระทางการเงินของโปรแกรมมายสตาร์ วอรี่ฟรี

Mercedes-Benz A 200 AMG Dynamic เริ่มต้นเพียง 27,600 บาท/เดือน* มาพร้อมกับความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่มีแค่เราเท่านั้นที่ให้ได้ 

  • ค่างวดที่ต่ำกว่าโปรแกรมเช่าซื้อถึง 30%
  • 3 ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญา ได้แก่ เลือกคืนรถยนต์** เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ หรือเลือกขยายเวลาผ่อนชำระ
  • รับประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี
  • รับความคุ้มครองสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์ตามใบกำกับภาษี ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ด้วย starPLUS นานถึง 5 ปี 
  • ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP แพ็กเกจ Advance) นานสูงสุด 5 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญามายสตาร์ วอรี่ฟรี

*อัตราชำระต่อเดือนข้างต้นอ้างอิงจากเงินชำระครั้งแรก 25% ระยะเวลา 60 เดือน

**รถยนต์ที่ทำการคืนให้กับบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และระยะทางการใช้งานไม่เกิน 20,000 กม. ต่อปี (นับรวม ณ วันครบกำหนดสัญญา) หากมีการใช้งานเกินกิโลเมตรที่กำหนด จะมีค่าใช้ล่วงตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้หากใช้งานรถยนต์เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกคืนรถยนต์ได้

รูปแบบการแบ่งชำระ


รูปแบบการแบ่งชำระของมายสตาร์ วอรี่ฟรี

รูปแบบการแบ่งชำระ


รูปแบบการแบ่งชำระของมายสตาร์ วอรี่ฟรี
ชำระเงินส่วนแรก

ชำระเงินส่วนแรก

ค่างวดต่ำกว่าถึง 30%

ค่างวดต่ำกว่าโปรแกรมเช่าซื้อถึง 30%

ทางเลือก 3R

อิสระกับ 3 ทางเลือก เมื่อสิ้นสุดสัญญา

สิทธิประโยชน์


อุ่นใจไปกับสิทธิประโยชน์ที่มายสตาร์ วอรี่ฟรีมอบให้

สิทธิประโยชน์


อุ่นใจไปกับสิทธิประโยชน์ที่มายสตาร์ วอรี่ฟรีมอบให้

รับประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี

ประกันภัยชั้นหนึ่ง

รับประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี

อุ่นใจกับแผนประกันภัย MB Protection แพ็กเกจ Extended Protection โดยรับความคุ้มครองยางและล้อ 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม และรับรถยนต์ทดแทนเมอร์เซเดส-เบนซ์นานถึง 20 วัน**

**รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์และเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

starPLUS เพิ่มความคุ้มครองให้เต็มร้อย

ความคุ้มครองstarPLUS

starPLUS เพิ่มความคุ้มครองให้เต็มร้อย

อุ่นใจในการออกรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ คันใหม่ กับความคุ้มครองส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทหนึ่ง) กับราคาตามใบกำกับภาษี ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) นานถึง 5 ปี

แพ็กเกจขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP แพ็กเกจ Advance)
 

ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์

แพ็กเกจขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP แพ็กเกจ Advance)
 

อุ่นใจด้วยการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP แพ็กเกจ Advance) นานสูงสุด 5 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญามายสตาร์ วอรี่ฟรีของท่าน โดยใช้หลักเกณฑ์ความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับการรับประกันคุณภาพใน 3 ปีแรกโดยไม่จำกัดระยะทาง
 
พิเศษ รับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. (Star Assist) ตามจำนวนปีที่ของแพ็กเกจ MBSP ที่ได้รับ

หมายเหตุ สิทธิประโยชน์ข้างต้นทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่กับผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และทำสัญญามายสตาร์ วอรี่ฟรี กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 • โดยมีมูลค่ารวมกว่า 194,956 บาท คำนวณจาก Mercedes-Benz A 200 AMG Dynamic ราคา 2,490,000 บาท • สิทธิประโยชน์ starPLUS จะมีผลในกรณีที่ลูกค้ามีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทหนึ่ง) และรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total loss) โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ออกรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่กับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศและผ่านการพิจารณาสินเชื่อใหม่ โดยเข้าทำสัญญาประเภทมายสตาร์กับทางบริษัทฯ พร้อมทั้งทำประกันภัยกับ MB Protection ภายใน 5 เดือน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมคืนทุนประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่ส่งให้แก่บริษัทฯ • กรมธรรม์ประกันภัย starPLUS ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ส่วนลด หรือผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น • รายละเอียดความคุ้มครองและสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ