ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center (CCC) 1250

หมายเลข 1250 เป็นช่องทางหลักในการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งในเรื่องคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงการบริการทางการเงินจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง เพื่อให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับการดูแลที่สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพราะ ทุกความคิดเห็นของลูกค้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ดูแลคุณ

- กรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน Star Assist (Roadside Assistant)
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 1 หรือ ภาษาอังกฤษ กด 5)

 

- การบริการหลังการขาย
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 4 ภาษาอังกฤษ กด 8)

 

- สอบถามการซื้อรถยนต์
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 น. - 19.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 7)

 

หมายเลขโทรศัพท์: 1250
อีเมล : cs.tha@cac.mercedes-benz.com

ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center (CCC) 1250

หมายเลข 1250 เป็นช่องทางหลักในการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งในเรื่องคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงการบริการทางการเงินจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง เพื่อให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับการดูแลที่สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพราะ ทุกความคิดเห็นของลูกค้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ดูแลคุณ

- กรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน Star Assist (Roadside Assistant)
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 1 หรือ ภาษาอังกฤษ กด 5)

 

- การบริการหลังการขาย
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 4 ภาษาอังกฤษ กด 8)

 

- สอบถามการซื้อรถยนต์
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 น. - 19.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 7)

 

หมายเลขโทรศัพท์: 1250
อีเมล : cs.tha@cac.mercedes-benz.com

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 21
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 1250 กด 2 หรือ บริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 21
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 1250 กด 2 หรือ บริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 20
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : +662 034 1000
โทรสาร : +662 034 1234

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 20
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : +662 034 1000
โทรสาร : +662 034 1234

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • Sales Enquiry

  • After Sales Enquiry

  • Complaint

  • Financial Services

  • Used Car