ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center (CCC) 1250

หมายเลข 1250 เป็นช่องทางหลักในการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งในเรื่องคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงการบริการทางการเงินจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง เพื่อให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับการดูแลที่สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพราะ ทุกความคิดเห็นของลูกค้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ดูแลคุณ

- กรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน Star Assist (Roadside Assistant)
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 1 หรือ ภาษาอังกฤษ กด 5)

 

- การบริการหลังการขาย
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 4 ภาษาอังกฤษ กด 8)

 

- สอบถามการซื้อรถยนต์
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 น. - 19.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 7)

 

หมายเลขโทรศัพท์: 1250
อีเมลcs.tha@cac.mercedes-benz.com

ศูนย์บริการลูกค้า Customer Contact Center (CCC) 1250

หมายเลข 1250 เป็นช่องทางหลักในการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ทั้งในเรื่องคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงการบริการทางการเงินจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง เพื่อให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับการดูแลที่สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เพราะ ทุกความคิดเห็นของลูกค้า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ดูแลคุณ

- กรณีช่วยเหลือฉุกเฉิน Star Assist (Roadside Assistant)
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 1 หรือ ภาษาอังกฤษ กด 5)

 

- การบริการหลังการขาย
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 4 ภาษาอังกฤษ กด 8)

 

- สอบถามการซื้อรถยนต์
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 น. - 19.00 น. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภาษาไทย กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 7)

 

หมายเลขโทรศัพท์: 1250
อีเมลcs.tha@cac.mercedes-benz.com

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 19
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : 1250 กด 2 หรือ บริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขี้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องของดให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อโดยตรงที่สำนักงานของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องการนำส่งเอกสาร ขอให้ท่านใช้ช่องทางการจัดส่งทางไปรษณีย์

 

ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถติดต่อผ่านบริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com หรือ ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น “Mercedes me Finance” หรือที่อีเมล mblt_customerservice@mercedes-benz.com หรือศูนย์บริการลูกค้า 1250 กด 2

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 19
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเลขโทรศัพท์ : 1250 กด 2 หรือ บริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขี้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องของดให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อโดยตรงที่สำนักงานของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องการนำส่งเอกสาร ขอให้ท่านใช้ช่องทางการจัดส่งทางไปรษณีย์

 

ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถติดต่อผ่านบริการลูกค้าออนไลน์ที่ www.mymbfs.com หรือ ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น “Mercedes me Finance” หรือที่อีเมล mblt_customerservice@mercedes-benz.com หรือศูนย์บริการลูกค้า 1250 กด 2

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 20
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : +662 034 1000
โทรสาร : +662 034 1234

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 20
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : +662 034 1000
โทรสาร : +662 034 1234

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

Contact us

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถาม หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการติดต่อ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากเรา