เกี่ยวกับเรา

ระหว่างทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน


นวัตกรรมตรงตามวิสัยทัศน์

Mercedes-Benz ยืนหยัดในเรื่องนวัตกรรมมาโดยตลอด แต่ไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นทุกวัน ความคิดริเริ่มที่หลากหลายได้วางรากฐานสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนแล้ว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ได้ที่นี่

ระหว่างทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน


นวัตกรรมตรงตามวิสัยทัศน์

Mercedes-Benz ยืนหยัดในเรื่องนวัตกรรมมาโดยตลอด แต่ไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นทุกวัน ความคิดริเริ่มที่หลากหลายได้วางรากฐานสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนแล้ว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ได้ที่นี่

เส้นทางสู่การเคลื่อนที่แบบเป็นกลางทาง CO2

รถยนต์ EQC บนถนนในชนบทริมทะเล

เส้นทางสู่การเคลื่อนที่แบบเป็นกลางทาง CO2

การขับเคลื่อนที่ปราศจากมลพิษ - ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพอากาศและควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งถือเป็นแก่นหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบยั่งยืนของเรา ความมุ่งมั่นของรา: ฟลีตรถยนต์ใหม่ของเราจะขับเคลื่อนได้แบบเป็นกลางทาง CO2 ภายในปี ค.ศ. 2039

"Factory 56"

ภาพของโรงผลิต "Factory 56" แห่งใหม่

"Factory 56"

แปดเดือนหลังจากการวางรากฐานสำหรับการผลิตยานยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก รถ Mercedes-Benz ก็มอบมุมมองเชิงลึกครั้งแรกแบบละเอียดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ "Factory 56"

ระหว่างทางไปสู่การขับเคลื่อนที่ยั่งยืน


EQC x Sustainability: การตรวจสอบความยั่งยืน

ระหว่างทางไปสู่การขับเคลื่อนที่ยั่งยืน


EQC x Sustainability: การตรวจสอบความยั่งยืน

การผลิตตัวถังของ Mercedes Vito

อนุรักษ์ รีไซเคิล และใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์

จากห่วงโซ่คุณค่าสู่วงจรการเพิ่มมูลค่า เมื่อความต้องการด้านการขับเคลื่อนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ทรัพยากรก็ลดน้อยลง พวกเรารับผิดชอบและแยกเรื่องการใช้ทรัพยากรของเราออกจากการเติบโตของผลผลิตของเรา

รถ Mercedes บนถนนในชนบท

รุ่นรถยนต์ Mercedes-Benz ที่มีประกาศณียบัตรสิ่งแวดล้อม

ความเข้ากันได้ด้านสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ของเราได้รับการบันทึกไว้ในใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการทดสอบแล้ว ที่นี่คุณจะพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสิ้นเปลือง การปล่อยมลพิษ และการประเมินวัฏจักรชีวิต ตลอดจนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนและวัสดุรีไซเคิล

ระหว่างทางไปสู่ทางเลือกใหม่


การขับเคลื่อนของเรา: ความก้าวหน้า

ในฐานะผู้บุกเบิกรถยนต์ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนที่ช่วยประหยัดทรัพยากรตลอดเวลา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางเลือกของเรา และค้นพบไอเดียต่างๆ สำหรับรถยนต์ของเรา แนวคิดการเคลื่อนที่ และ e-mobility

ระหว่างทางไปสู่ทางเลือกใหม่


การขับเคลื่อนของเรา: ความก้าวหน้า

ในฐานะผู้บุกเบิกรถยนต์ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนที่ช่วยประหยัดทรัพยากรตลอดเวลา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางเลือกของเรา และค้นพบไอเดียต่างๆ สำหรับรถยนต์ของเรา แนวคิดการเคลื่อนที่ และ e-mobility

เซลล์เชื้อเพลิง "F-Cell"

ภาพแสดงรถยนต์ GLC F-Cell จอดอยู่

เซลล์เชื้อเพลิง "F-Cell"

รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงรุ่นใหม่นั้นใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งผลิตจากไฮโดรเจนโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงเข้าช่วย รถยนต์ไฮโดรเจนจาก Mercedes-Benz นั้นล้ำสมัยเพราะเป็นรถยนต์ที่ไม่ปล่อย CO2 หรือมลพิษในท้องถิ่น

Concept EQ - แนวคิดความคล่องตัวรูปแบบใหม่

รถ EQ จากมุมมองด้านหลัง บนถนนในชนบทริมทะเล

Concept EQ - แนวคิดความคล่องตัวรูปแบบใหม่

Mercedes-Benz เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งสวิตช์ EQ นำเสนอระบบนิเวศแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นับจากรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึง Wallbox และบริการชาร์จไปยังจนถึงหน่วยจัดเก็บพลังงานที่บ้าน

GLC F-CELL: การสิ้นเปลืองไฮโดรเจนเมื่อขับขี่แบบผสม: 0.34 กก./100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อขับขี่แบบผสม: 0 กรัม/กม.; การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเมื่อขับขี่แบบผสม: 13.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม. <p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

Charge to Change - Saving the world from wherever you are

Charge to Change คือโครงการจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่มีความเชื่อที่ว่า “การชาร์จรถยนต์ ช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้น” โดยเป้าหมายหลักของโครงการ คือการเชิญชวนให้ผู้ใช้งานรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในทุกๆแบรนด์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ผ่านการชาร์จและใช้งานรถยนต์อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน รวมไปถึงการผลักดันให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

Charge to Change - Saving the world from wherever you are

Charge to Change คือโครงการจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่มีความเชื่อที่ว่า “การชาร์จรถยนต์ ช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้น” โดยเป้าหมายหลักของโครงการ คือการเชิญชวนให้ผู้ใช้งานรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในทุกๆแบรนด์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ผ่านการชาร์จและใช้งานรถยนต์อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน รวมไปถึงการผลักดันให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

Mercedes-Benz (2022): Charge to Change Thailand
Mercedes-Benz (2022): Charge to Change Thailand
ดูอีกครั้ง

ผนึกกำลังชาร์จเพื่อช่วยโลก

Charging Stations

ผนึกกำลังชาร์จเพื่อช่วยโลก

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้มีการประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างเครือข่ายการชาร์จรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบ Wallbox ให้แก่พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จตามจุดต่างๆในอนาคต ที่จะทำให้ผู้ใช้งานรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดสามารถเข้าถึงการชาร์จได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้อย่างดีที่สุด

รุ่นรถยนต์ที่จำหน่ายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ และรูปภาพบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz Group AG หรือเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. ดังนั้นข้อมูลและ / หรืออุปกรณ์เสริมที่แสดงบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย หรืออาจมีข้อมูลจำเพาะ หรือการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน หากคุณสนใจรุ่นรถยนต์ สี ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และคุณไม่แน่ใจว่า มีหรือไม่มีข้อมูลจำเพาะในประเทศไทย กรุณาติดต่อบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลรายละเอียดปัจจุบัน