Mercedes-Benz StarFest 2019

Mercedes-Benz StarFest 2019

พบกับ Mercedes-Benz StarFest 2019 ทั่วประเทศ

สถานที่ วันที่
เซ็นทรัลเวิล์ด 17 – 22 กรกฎาคม  2562
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 8 - 14 สิงหาคม 2562 
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  21 - 27 สิงหาคม 2562
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า  10 - 16 กันยายน 2562
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  10 - 16 กันยายน 2562
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  18 - 24 กันยายน 2562
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 1 - 7 ตุลาคม 2562
เซ็นทรัลภูเก็ต  8 - 14 ตุลาคม 2562
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  17 - 23 ตุลาคม 2562