นวัตกรรม

การขับขี่ที่ปราศจากการก่อให้เกิดอุบัติเหตุและมลพิษ

Concept EQ


Concept EQ – จินตนาการใหม่ของการขับเคลื่อน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า: สำหรับ Mercedes-Benz เราได้ผ่านจุดเริ่มต้นมานานแล้ว

Concept EQ


Concept EQ – จินตนาการใหม่ของการขับเคลื่อน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า: สำหรับ Mercedes-Benz เราได้ผ่านจุดเริ่มต้นมานานแล้ว

EQ: แบรนด์ใหม่สำหรับการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้าและด้านหลังของ Mercedes-Benz Concept EQ

EQ: แบรนด์ใหม่สำหรับการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

Mercedes-Benz เปิดตัวแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ชุดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในงาน Paris Auto Show: EQ ชื่อนี้หมายถึง “electric Intelligence” พร้อมกับแนวทางการออกแบบ “emotion and intelligence” ที่ถ่ายทอดมาจาก Mercedes-Benz แบรนด์ใหม่นี้เป็นการรวบรวมองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดทั้งหมดในส่วนที่เป็นความสนใจของลูกค้าที่มีต่อการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและทำให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป