ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 20
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: (66 2) 032 8888 หรือ 1250
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.
ติดต่อเราได้ที่นี่

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

อาคารเอไอเอ สาธรทาวเวอร์ ชั้น 21
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 1250
แฟกซ์: (66 2) 767 8599
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.
อีเมล : MBLT_Customerservice@daimler.com