บริการ Mercedes me connect

สำหรับระบบเครือข่ายกับรถยนต์ Mercedes-Benz ของคุณ

Mercedes me connect เชื่อมโยงคุณเข้ากับรถยนต์ของคุณ และเชื่อมโยงรถยนต์เข้ากับทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานบริการสำหรับรุ่นการผลิตรถยนต์และอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษที่จำเป็นสามารถดูได้ในภาพรวมการบริการ ข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ในเงื่อนไขในการใช้งานในส่วน "ภาพรวมบริการ Mercedes me connect"

เปิดใช้งาน Mercedes me connect

เปิดใช้งาน Mercedes me connect

ระบบจัดการบำรุงรักษา

ระบบจัดการบำรุงรักษา

การจัดการอุบัติเหตุและการจัดการในกรณีรถเสีย

การจัดการอุบัติเหตุและการจัดการในกรณีรถเสีย

ระบบโทรออกฉุกเฉินของ Mercedes-Benz

ระบบโทรออกฉุกเฉินของ Mercedes-Benz

แอปพลิเคชัน Mercedes me

แอปพลิเคชัน Mercedes me

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์

แอปของ Mercedes-Benz

แอปของ Mercedes-Benz

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจสอบความเสียหาย

ตรวจสอบความเสียหาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบค้นหาพิกัด

ระบบค้นหาพิกัด

สภาพอากาศ

สภาพอากาศ

ระบบตรวจสอบสถานะของรถยนต์จากระยะไกล

ระบบตรวจสอบสถานะของรถยนต์จากระยะไกล

บริการระยะไกล

บริการระยะไกล

บริการสอดส่องดูแลที่จอดรถ

สอดส่องดูแล Mercedes-Benz ของคุณแม้ในขณะจอดรถ

ระบบวิเคราะห์สภาพรถยนต์

ระบบวิเคราะห์สภาพรถยนต์

การอัปเดตแผนที่ออนไลน์

การอัปเดตแผนที่ออนไลน์

การตั้งโปรแกรม การตั้งค่าการชาร์จ และระบบปรับอากาศอัตโนมัติก่อนขึ้นรถยนต์

การตั้งโปรแกรม การตั้งค่าการชาร์จ และระบบปรับอากาศอัตโนมัติก่อนขึ้นรถยนต์

ล็อคและปลดล็อค

การตรวจวิเคราะห์สภาพรถยนต์จากระยะไกล

Car-to-X-Communication

Car-to-X-Communication

ระบบควบคุมหน้าต่างและกระจกหน้าต่างทางไกล

สตาร์ทรถจากระยะไกล (เพื่อเปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้า)

ระบบควบคุมหน้าต่างทางไกล

ระบบวางแผนเส้นทาง

ระบบวางแผนเส้นทาง

ระบบระบุตำแหน่งรถยนต์

ระบบระบุตำแหน่งรถยนต์

ตำแหน่งที่ตั้งรถยนต์

ตำแหน่งที่ตั้งรถยนต์

ระบบติดตามรถยนต์ทางภูมิศาสตร์

ระบบติดตามรถยนต์ทางภูมิศาสตร์

ระบบนำทางแบบคาดการณ์

ระบบนำทางแบบคาดการณ์

จอแสดงผล ECO

จอแสดงผล ECO

การตั้งค่าส่วนบุคคล

การตั้งค่าส่วนบุคคล

การแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินขีดกำจัดความเร็ว

การแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินขีดกำจัดความเร็ว

ระบบควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงทางออนไลน์ LINGUATRONIC

ระบบควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงทางออนไลน์ LINGUATRONIC