ไฟส่องสว่างตามทิศทางที่ต้องการ

ระบบส่องสว่างที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์การขับขี่

ระบบไฟ LED ส่องสว่างอัจฉริยะจะช่วยปรับทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่และความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบสามารถปรับการส่องสว่างพื้นถนนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขับขี่ต่างๆ โดยใช้ไฟหน้าแบบปรับได้ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางการส่องสว่างทั้งในแนวตั้งและแนวขวางและปรับระดับความเข้มแสงได้หลากหลาย
ในชุดอุปกรณ์ยังมีระบบช่วยปรับไฟสูงให้ไม่รบกวนสายตาผู้ขับขี่รถยนต์ที่สวนทางมา และไฟหน้าที่ปรับมุมแสงสว่างตามทิศทางการเข้าโค้ง สามารถส่องสว่างได้กว้างและไกล ช่วยเพิ่มทัศนวิยสัยและความปลอดภัยในขณะขับขี่ และยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอย่างโหมดถนนชนบทและโหมดทางหลวงซึ่งสามารถปรับการส่องสว่างพื้นถนนให้เหมาะกับสถานการณ์การขับขี่แต่ละสถานการณ์ได้เช่นกัน

Lorem Ipsum