รถตู้โดยสาร Sprinter รุ่น Passenger Van | ข้อมูลทางเทคนิค | Mercedes-Benz
ข้อมููลทางเทคนิคของ Sprinter Passenger Van

รับทราบข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลทางเทคนิค ขนาด และน้ำหนักของรถตู้โดยสาร Sprinter

ขนาดและน้ำหนัก

ความยาวรถยนต์
ประเภทหลังคา
น้ำหนักรวมที่สามารถบรรทุกได้
ระบบขับเคลื่อน

เครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทรถยนต์
ระบบขับเคลื่อน
มาตรฐานไอเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อย่างเป็นทางการของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นใหม่ สามารถหาได้จากสิ่งพิมพ์ "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" โดยขอรับได้จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วไปและจาก Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด