ช่วยรักษาตำแหน่งรถให้อยู่ในเส้นทางเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้างแรงๆ

ช่วยลดการเบี่ยงตัวออกนอกช่องทางวิ่งโดยใช้เบรก

ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเมื่อถูกแรงลมปะทะด้านข้ าง (Crosswind Assist) หรือระบบรักษาการทรงตัวเมื่อมีลมปะทะด้านข้างของตัวรถ ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรักษาตำแหน่งตัวรถให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โดยผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งทีเกิดขึ้นจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ระบบนี้ จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถที่ใช้เกินกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยลดการเบี่ยงตัวออกนอกช่องทางวิ่งปกติโดยไม่เจตนา ซึ่งเป็นผลมาจากลมที่พัดมาปะทะอย่างรุนแรง

Lorem Ipsum