Sprinter รุ่นหัวเก๋งแชสซี | ข้อมูลทางเทคนิค | Mercedes-Benz
ข้อมูลทางเทคนิคของ Sprinter Chassis Cab

รับทราบข้อมูลเชิงลึก: ข้อมูลทางเทคนิค ขนาด และน้ำหนักของ Sprinter รุ่นหัวเก๋งแชสซี

ขนาดและน้ำหนัก

ความยาวรถยนต์
รูปแบบห้องโดยสาร
น้ำหนักรวมที่สามารถบรรทุกได้
ระบบขับเคลื่อน

เครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทรถยนต์
ระบบขับเคลื่อน
มาตรฐานไอเสีย
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด