เพียงวางและชาร์จ

ฟังก์ชันชาร์จไฟแบบไม่ต้องใช้สายหรือที่ยึด

การชาร์จแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยไม่ต้องใช้สายชาร์จ เป็นผลมาจากระบบการชาร์จไฟแบบไร้สายที่ติดตั้งอยู่ในคอนโซลกลาง ซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถนำมาชาร์จไฟในระบบนี้ต้องรองรับมาตรฐาน Qi 1.2 หรือสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมได้ พื้นที่สำหรับการชาร์จไฟถูกรวมเข้ากับช่องเก็บสัมภาระส่วนกลางของคอนโซลกลาง รองรับการชาร์จไฟของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีขนาดความกว้างหน้าจอสูงถึง 17 ซม.หรือ 6.7 นิ้ว หลังจากวางโทรศัพท์แล้วระบบ Near Field Communication (NFC) จะทำการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วระหว่างระบบมัลติมีเดียกับโทรศัพท์เครื่องนั้น สำหรับการใช้งานโทรศัพท์เพื่อการโทรเข้าหรือรับสายสามารถทำได้โดยผ่านระบบ Bluetooth(R) hands-free

Lorem Ipsum