การรับประกัน I Mercedes-Benz
การรับประกันรถยนต์ใหม่จาก Mercedes-Benz

การรับประกันรถยนต์ใหม่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

การรับประกันรถยนต์ใหม่จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ (แผนกรถตู้)

รุ่น V-Class

 รถตู้ทั้งคัน:  36 เดือนนับจากวันส่งมอบโดยไม่จำกัดระยะทาง*
 อะไหล่:  24 เดือนนับจากวันติดตั้งโดยไม่จำกัดระยะทาง
 อะไหล่ชิ้นส่วนประกอบหลัก:   24 เดือนนับจากวันติดตั้งโดยไม่จำกัดระยะทาง
 อุปกรณ์เสริม:  24 เดือนหลังวันที่ซื้อ
*มีผลสำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ

รุ่น Sprinter

 รถตู้ทั้งคัน:  36 เดือน / 200,000 กม. หลังจากวันส่งมอบ*
 อะไหล่:  24 เดือน / 200,000 กม. นับจากวันติดตั้ง
 อะไหล่ชิ้นส่วนประกอบหลัก:    24 เดือน / 200,000 กม. นับจากวันติดตั้ง
 อุปกรณ์เสริม:  24 เดือน / 200,000 กม. หลังวันที่ซื้อ 
*มีผลสำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด