เช่าซื้อ

เช่าซื้อ

  

ใช้สินเชื่อด้วยอัตราค่าดอกเบี้ยที่คงที่ผ่านระยะเวลาของสัญญาทั้งหมดและด้วยค่างวดรายเดือนที่คงที่ คุณจะได้รับความโปร่งใสชัดเจนของค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการคำนวณของคุณตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อได้เปรียบสำหรับคุณ

  • อัตราที่ยืดหยุ่นและระยะเวลาของสินเชื่อ
  • ค่างวดรายเดือนที่คงที่
  • พื้นฐานการคำนวณที่ชัดเจน
  • ไม่จำกัดกิโลเมตรการใช้งาน
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของรถยนต์

ข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ

  • รถยนต์เป็นสินทรัพย์ในงบดุล
  • ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระเงิน
  • เพิ่มวงเงินในเครดิต
  • เรียกร้องค่าชดเชยการเสื่อมราคาได้