มายสตาร์

มายสตาร์

 

รูปแบบสินเชื่อที่ยืดหยุ่นสำหรับการซื้อรถยนต์ ด้วยค่างวดรายเดือนคงที่ ไม่มีข้อผูกมัดด้านเงินทุน ไม่มีความเสี่ยงว่าราคาคงเหลือและค่างวดสุดท้ายจะแตกต่างกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะคืนรถยนต์ Mercedes ตามราคาคงเหลือที่ตกลงกันไว้ จ่ายค่างวดสุดท้าย หรือใช้สินเชื่อต่อไป เพื่อคุณจะได้มีอิสระในการตัดสินใจสูงสุด


ทางเลือกของคุณเมื่อสิ้นสุดสัญญา

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์: ชำระเงินค่างวดสุดท้ายที่ได้ตกลงกันไว้และรถยนต์จะถูกโอนกรรมสิทธิ์เป็นของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้สินเชื่อผ่อนชำระค่างวดสุดท้ายสามารถตกลงกับเราได้เพื่อคุณจะได้รับอัตราค่างวดรายเดือนที่ต่ำ

ขายรถยนต์ของคุณ: ขายรถยนต์ด้วยตัวคุณเองและชำระเงินค่างวดสุดท้ายด้วยเงินที่ได้รับจากการขาย

คืนรถยนต์: คืนรถยนต์ให้ตัวแทนจำหน่ายของคุณในสภาพรถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อได้ราคาที่รับประกัน ราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราสินเชื่อที่คุณเลือก

ข้อได้เปรียบสำหรับคุณ

  • ให้ทางเลือกมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดสัญญา
  • การชำระเงินครั้งแรกมีความยืดหยุ่น
  • อัตราค่างวดรายเดือนคงที่
  • รับประกันการคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา
  • รับประกันราคาคงเหลือ

ข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ

  • รถยนต์ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรในงบดุล
  • สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้