เช่าทางการเงิน

เช่าทางการเงิน

  

วางใจได้ว่าคุณจะสามารถจัดหาสินเชื่อสำหรับรถตู้/รถคันใหม่ของคุณโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงไว้อย่างแน่นอนและค่างวดรายเดือนที่ต่ำ คุณจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถทันทีที่ชำระค่างวดสุดท้ายในวันที่ครบกำหนดสัญญา ทั้งยังไม่มีข้อผูกมัดด้านเงินทุน

ข้อได้เปรียบสำหรับคุณ

  • ค่างวดรายเดือนต่ำกว่าด้วยการชำระในค่างวดสุดท้าย
  • เมื่อสิ้นสุดสัญญารถยนต์จะถูกโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
  • อัตราค่างวดและระยะเวลาของสัญญาที่ยืดหยุ่น

ข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ

  • รถยนต์เป็นสินทรัพย์ในงบดุล
  • ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระเงิน
  • เพิ่มวงเงินในเครดิต
  • เรียกร้องค่าชดเชยการเสื่อมราคาได้