บริการทางการเงิน Mercedes-Benz Service

บริการทางการเงินสำหรับรถตู้ของคุณ

บริการทางการเงินสำหรับคุณ

ให้คุณผ่อนชำระรถตู้ของคุณด้วยอัตราที่คุณพอใจ

 1. ทางเลือกทางการเงิน

  เช่าซื้อ

  โปรแกรมทางการเงินที่ง่าย และมีประสิทธิภาพด้วยอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนชำระรายเดือนที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา (12-72 เดือน)

  การจัดหาสินเชื่อมาตรฐาน

  เช่าทางการเงิน

  ทางเลือกที่เหมาะสำหรับการเช่ารถยนต์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 36-72 เดือน โดยถูกออกแบบสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการเช่าและเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยังสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้เช่นกัน

  การจัดหาสินเชื่อค่างวดสุดท้าย

  มายสตาร์

  ขับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการแบ่งชำระแบบมีบอลลูน ทำให้มายสตาร์มีอัตราชำระต่อเดือนที่ต่ำกว่าโปรแกรมทางการเงินรูปแบบอื่น พร้อม 3 ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญา

  RETURN - เลือกคืนรถยนต์โดยไม่ต้องชำระมูลค่าบอลลูน เพื่อให้คุณมีอิสระในการเปลี่ยนรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่ ได้ง่ายขึ้น

  RETAIN - เลือกเป็นเจ้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์คันปัจจุบันโดยชำระมูลค่าบอลลูนเต็มจำนวน

  REFINANCE - เลือกขยายเวลาการผ่อนชำระมูลค่าบอลลูนออกไปสูงสุดถึง 4 ปี

  *สำหรับ Vito เท่านั้น

  การจัดหาสินเชื่อแบบ Plus3
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด