ภาพรวมรุ่นรถยนต์
ภาพรวมรุ่นรถยนต์ Mercedes-Benz

ภาพรวมรุ่นรถตู้ Mercedes-Benz

 • รถตู้แบบทึบ Sprinter

  • รถตู้แบบทึบ Sprinter

   รถตู้แบบทึบ Sprinter

   กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

   ความยาวพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   ความสูงพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

   -

  • รถตู้โดยสาร Sprinter รุ่น Tourer

   รถตู้โดยสาร Sprinter

   3,790,000 บาท*
   ราคาซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   ความยาวพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   ความสูงพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

   -

  • Sprinter รุ่นหัวเก๋งแชสซี

   กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

   ความยาวพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   ความสูงพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด

   -

   น้ำหนักบรรทุกสูงสุด

   -

*ภาพประกอบที่ใช้เป็นภาพรวมโดยทั่วไปของรถยนต์ ดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนในส่วนของคุณสมบัติ อุปกรณ์/สีซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการเลือกใช้ในประเทศไทยและอาจไม่ได้เป็นรุ่นที่กำหนดให้ใช้ในประเทศไทย บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด