Mercedes-Benz StarFest 2018

Mercedes-Benz StarFest 2018

พบกับ Mercedes-Benz StarFest 2018 ทั่วประเทศ:

สถานที่ วันที่
Central Festival Hatyai
25 - 29 กรกฎาคม 2561
Robinson Surin
2 - 10 สิงหาคม 2561
Central Festival EastVille 15 - 20 สิงหาคม 2561
Central Festival Phuket
24 - 29 สิงหาคม 2561
Central Festival Chiangmai 4 - 9 กันยายน 2561
Central Plaza Rama 2 12 - 16 กันยายน 2561
Central Plaza Khonkaen 18 - 23 กันยายน 2561