บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจอีกครั้ง กับพนักงานขายและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการดูแลและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประจำปี 2563 ได้อย่างโดดเด่น

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจอีกครั้ง กับพนักงานขายและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการดูแลและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประจำปี 2563 ได้อย่างโดดเด่น

2020 Customer satisfaction winners

The Star Smile 2020 Award

The Star Smile 2020 Award

SM 50/150 คุณธนกฤต พงษ์พยับ
บริษัท พิษณุโลกนามทอง จำกัด
SM 300 คุณสุกัญญา กุลัตต์นาม
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด
SM 600 คุณดลนภา กิจสาลี
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด
CSI Outstanding Development 2020 Award

CSI Outstanding Development 2020 Award

บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด

CSI Outstanding Development 2020 Award

บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด

CSI No.1 2020 Award

CSI No.1 2020 Award

SM 50/150
บริษัท เอ็มบี โคราช ออโตเฮาส์ จำกัด
SM 300
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด
SM 600 บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด