รายละเอียดกิจกรรม  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร Citi Mercedes Credit Card สามารถใช้สิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง (ที่นั่ง FIRST CLASS และ PREMIUM ระบบ DIGITAL 2D)  

เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตร Citi Mercedes Credit Card  เท่านั้น         

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563     

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.)  ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการจะต้องเป็นผู้ถือบัตร Citi Mercedes Credit Card และจะต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตร  Citi Mercedes Credit Card เท่านั้น

2.)  สามารถใช้สิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่ง  FIRST CLASS และ PREMIUM ระบบ DIGITAL 2D เท่านั้น

3.)  ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด / คืนได้ และห้ามซื้อขายบัตรชมภาพยนตร์ที่ได้รับฟรี 1 ที่นั่ง

4.)  สงวนสิทธิ์ที่นั่งฟรีสำหรับภาพยนตร์ เรื่องและรอบเดียวกันเท่านั้น

5.)  สามารถใช้ได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

6.)  ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

7.)  สามารถอัพเกรดที่นั่ง และระบบการฉาย (3D) โดยเพิ่มส่วนต่างจากที่นั่งปกติ

8.)  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.)  โควต้าที่นั่ง First Class ระบบ Digital 2D จำนวน 200 ที่นั่งต่อเดือน

10.) โควต้าที่นั่ง Premium Seat ระบบ Digital 2D จำนวน 600 ที่นั่งต่อเดือน