what3words: “ขอ 3 คำ” ที่จะทำให้คุณไม่หลงทางอีกต่อไป

what3words: “ขอ 3 คำ” ที่จะทำให้คุณไม่หลงทางอีกต่อไป

แคลร์ โจนส์ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ ผู้ดูแลธุรกิจสตาร์ทอัพใน Daimler ที่พัฒนาโปรแกรมบอกเส้นทางชื่อ what3words ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่โลกออกเป็นตารางเล็กๆ พื้นที่ 3x3 เมตร โดยแต่ละช่องจะถูกตั้งชื่อด้วยคำง่ายๆ 3 คำ เพื่อบอกพิกัดของสถานที่นั้น ซึ่งหมายความว่า มันเป็นไปได้ที่เราจะหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำแม้จะไม่มีการระบุที่อยู่ที่ชัดเจนก็ตาม

การท่องเที่ยวและงานการกุศลเป็นหนึ่งในอีกหลายแพชชั่นของผู้หญิงเก่งคนนี้ กว่า 7 ปีมาแล้ว ที่แคลร์ โจนส์ ได้ทำงานอาสาสมัครร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง SPIRES เพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจน โดยใน podcast นี้ เธอได้พูดถึงการเดินทางของธุรกิจสตาร์ทอัพนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงบทบาทของระบบมัลติมีเดีย MBUX ที่มีต่อเธอ และคำ 3 คำ ที่นำเธอมายังหนึ่งในหลากหลายสถานที่สุดโปรดในโลก