โครงการนำร่องสุดล้ำจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ | บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับ

โครงการนำร่องสุดล้ำจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ | บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับ

Mercedes-Benz และ Bosch ได้ร่วมกันทดลองทำโครงการรถแท็กซี่ระบบอัตโนมัติในเมือง San José เป็นแห่งแรก โดยทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่คาดว่าจะสามารถนำข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการนี้ ไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติได้ต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอท้ายบทความนี้
รถยนต์ Mercedes-Benz S-Class เป็นรุ่นที่ถูกเลือกมาทดลองใช้ในโครงการนี้ โดยภายในรถโดยสารจะมีการติดตั้งระบบการขับขี่รวมไปถึงระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งของ Bosch และ Mercedes-Benz ซึ่งรองรับการบริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่าง West San José และรอบตัวเมือง นอกจากนั้น นโยบายของ Daimler Mobility AG ยังเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ในเครือที่ให้บริการระบบแท็กซี่นำยานพาหนะมาเข้าร่วมระบบการให้บริการรถแท็กซี่อัตโนมัติได้เช่นกัน เมือง San José ยอมปรับใช้โครงการนำร่องนี้เข้ากับระบบผังเมืองดั้งเดิม โดยคาดหวังว่าจะสามารถยกระดับความปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณการจราจรให้น้อยลง