Mercedes-Benz V-Class

Life-size.

การเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์


การเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์

ค้นหารถยนต์รุ่น V-Class ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ

การเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์


การเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์

ค้นหารถยนต์รุ่น V-Class ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ

ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AVANTGARDE ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AVANTGARDE
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของชุดอุปกรณ์ EXCLUSIVE ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพแสดงให้เห็นห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ EXCLUSIVE
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมอุปกรณ์ AMG Line
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AMG Line
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AVANTGARDE ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AVANTGARDE
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของชุดอุปกรณ์ EXCLUSIVE ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class
ภาพแสดงให้เห็นห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ EXCLUSIVE
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองส่วนหน้าและด้านข้างของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมอุปกรณ์ AMG Line
ภาพประกอบห้องควบคุมการขับขี่ของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่ง AMG Line
 • อุปกรณ์มาตรฐาน
 • AVANTGARDE
 • แบบพิเศษ
 • ชุด AMG
 • อุปกรณ์มาตรฐาน
 • AVANTGARDE
 • แบบพิเศษ
 • ชุด AMG

คลิกและลาก

เลือกชุดอุปกรณ์ 2 รายการและขยับตัวควบคุมเพื่อทำการเปรียบเทียบ

ไม่มีตัวเลือกสำหรับการตกแต่งภายใน

ชุดอุปกรณ์ที่เลือกมีเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับภายนอกของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class เท่านั้น

ไม่มีตัวเลือกสำหรับการตกแต่งภายใน

ชุดอุปกรณ์ที่เลือกมีเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับภายนอกของรถยนต์ Mercedes-Benz V-Class เท่านั้น

เปลี่ยนชุดอุปกรณ์
เลือกชุดอุปกรณ์

เลือกชุดอุปกรณ์ 2 ชุดเพื่อทำการเปรียบเทียบ

 • อุปกรณ์มาตรฐาน
 • AVANTGARDE
 • แบบพิเศษ
 • ชุด AMG
 • อุปกรณ์มาตรฐาน
 • AVANTGARDE
 • แบบพิเศษ
 • ชุด AMG
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด