Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

Life-size.

Life-size.

แนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์


แนวคิดรถยนต์

ด้วยเมอร์เซเดส - เบนซ์ V-Class ทำให้การเดินทางเป็นครอบครัวผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือประสบการณ์การผจญภัยต่างๆ เกิดความประทับใจมากขึ้นและนำพาผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกสบายและมีสไตล์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์


แนวคิดรถยนต์

ด้วยเมอร์เซเดส - เบนซ์ V-Class ทำให้การเดินทางเป็นครอบครัวผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือประสบการณ์การผจญภัยต่างๆ เกิดความประทับใจมากขึ้นและนำพาผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกสบายและมีสไตล์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ขออภัย อุปกรณ์ของท่านไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้

ขออภัย อุปกรณ์ของท่านไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้

โปรดลองหมุนอุปกรณ์ เพื่อเปิดใช้งานโหมดแลนด์สเคป หรือใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงกว่า

Mercedes-Benz V-Class V 220 d: อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวม: 6.1-5.9 ลิตรต่อ 100 กม. อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม: 159-154 กรัม/กม.<p>ตัวเลขค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลที่ได้จากกระบวนการตรวจวัดตามที่มีการกำหนดใช้<br> (§2 Nos. 5, 6, 6a ของ &quot;Pkw-EnVKV&quot; [German Ordinance of Fuel Consumption Labelling for Cars] ตามที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่)<br> ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นพื้นฐานอ้างอิงสำหรับรถยนต์รุ่นพิเศษเฉพาะบุคคลและไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของผลิตภัณฑ์<br> ตัวเลขดังกล่าวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ต่างโมเดลรุ่นเท่านั้น<br> ค่าตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากขนาดของล้อและยางที่ใช้<br> </p>

Mercedes-Benz V-Class V 250 d: อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวม: 6 ลิตรต่อ 100 กม. อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม: 158 กรัม/กม.<p>ตัวเลขค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลที่ได้จากกระบวนการตรวจวัดตามที่มีการกำหนดใช้<br> (§2 Nos. 5, 6, 6a ของ &quot;Pkw-EnVKV&quot; [German Ordinance of Fuel Consumption Labelling for Cars] ตามที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่)<br> ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นพื้นฐานอ้างอิงสำหรับรถยนต์รุ่นพิเศษเฉพาะบุคคลและไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของผลิตภัณฑ์<br> ตัวเลขดังกล่าวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ต่างโมเดลรุ่นเท่านั้น<br> ค่าตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากขนาดของล้อและยางที่ใช้<br> </p>

ไฮไลท์


จุดเด่น

ประสบการณ์ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของ V-Class

แนวคิดการออกแบบภายในให้มีความอเนกประสงค์ทำให้ Mercedes-Benz V-Class เป็นรถยนต์แบบ MPV ที่ให้ความสะดวกสบายด้วยหลากหลายความเป็นไปได้ สัดส่วนภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางเป็นพิเศษเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในด้านของความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบ

ไฮไลท์


จุดเด่น

ประสบการณ์ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของ V-Class

แนวคิดการออกแบบภายในให้มีความอเนกประสงค์ทำให้ Mercedes-Benz V-Class เป็นรถยนต์แบบ MPV ที่ให้ความสะดวกสบายด้วยหลากหลายความเป็นไปได้ สัดส่วนภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางเป็นพิเศษเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในด้านของความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบ

ความหลากหลายมากด้วยรายละเอียด


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดพื้นที่ห้องโดยสารอันหลากหลาย

V-Class เพื่อความสุขและความท้าทายของชีวิต และด้านในยืนยันแนวคิดพื้นที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่

ความหลากหลายมากด้วยรายละเอียด


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดพื้นที่ห้องโดยสารอันหลากหลาย

V-Class เพื่อความสุขและความท้าทายของชีวิต และด้านในยืนยันแนวคิดพื้นที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่

แนวคิดห้องโดยสารภายใน


แนวคิดอัจฉริยะในการออกแบบภายใน

พื้นที่ว่างไม่เคยมีความยืดหยุ่นในการใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนอย่างใน V-Class

แนวคิดห้องโดยสารภายใน


แนวคิดอัจฉริยะในการออกแบบภายใน

พื้นที่ว่างไม่เคยมีความยืดหยุ่นในการใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนอย่างใน V-Class

ภาพแสดงให้เห็นมุมมองเฉพาะส่วนของ Mercedes-Benz V-Class แสดงให้เห็นแถวนั่ง 3 ที่นั่งจำนวนสองแถวจากมุมสูง
มุมมองเฉพาะส่วนของ Mercedes-Benz V-Class แสดงให้เห็นแถวนั่ง 3 ที่นั่งหนึ่งแถวจากมุมสูง
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองเฉพาะส่วนของ Mercedes-Benz V-Class รุ่นซึ่งประกอบด้วยที่นั่งเดี่ยว 2 ที่นั่งจักรยานในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังจากมุมสูง
ภาพแสดงให้เห็นมุมมองเฉพาะส่วนของ Mercedes-Benz V-Class แสดงแนวคิดที่นั่งแบบสัดส่วนของ Mercedes-Benz V-Class พร้อมที่นั่งเดี่ยวและแถวเบาะนั่ง 3 ที่นั่งจากมุมสูง
มุมมองเฉพาะส่วนของ Mercedes-Benz V-Class แสดงให้เห็นถึงตำแหน่ง Vis-à-vis ของที่นั่งด้านหลังและโต๊ะแบบพับได้จากมุมสูง
รูปภาพนี้แสดงให้เห็นด้านหลังของ Mercedes-Benz V-Class พร้อมฝากระโปรงท้ายซึ่งเปิดอยู่และตาข่ายยึดป้องกันสัมภาระและผู้โดยสาร

ความยาวของตัวรถ


Mercedes-Benz V-Class มีความยาวที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ

เหมาะกับความต้องการของคุณ: V-Class ในรูปแบบรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดยาว หรือยาวเป็นพิเศษ

ความยาวของตัวรถ


Mercedes-Benz V-Class มีความยาวที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ

เหมาะกับความต้องการของคุณ: V-Class ในรูปแบบรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดยาว หรือยาวเป็นพิเศษ

 • ความยาว

  รูปภาพนี้แสดงให้เห็นรถยนต์รุ่นยาวของ Mercedes-Benz V-Class จากทางด้านข้าง

  ความยาวของรถ

  5.14 เมตร

  ความสูงของรถ: 1.88 เมตร เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่จอดรถใต้ดิน

  ความจุห้องเก็บสัมภาระ

  1.030 ลิตร

  สูงสุด 8 ที่นั่ง

ความสะดวกสบาย


ความสะดวกสบาย

ทุกประสาทสัมผัสรับรู้ได้ถึงความไฮเทค

ความสะดวกสบาย


ความสะดวกสบาย

ทุกประสาทสัมผัสรับรู้ได้ถึงความไฮเทค

ทำให้เบาะหลังกลายเป็นลอดจ์ การใช้งานแท็บเล็ตพีซีในห้องโดยสารด้านหลัง

การใช้งานแท็บเล็ตในห้องโดยสารด้านหลัง

รูปภาพนี้แสดงให้เห็นภาพถ่ายระยะใกล้ของลำโพง Burmester® Surround-Soundsystem ใน Mercedes-Benz V-Class

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

ระบบจอดรถพร้อมกล้องจับภาพแบบรอบทิศทาง 360° ช่วยผู้ขับขี่ Mercedes-Benz V-Class ในการค้นหาที่จอดรถ นำรถเข้าจอด และหมุนพวงมาลัยเพื่อเข้าจอด

ชุด Parking Package พร้อมกล้องแสดงภาพ 360º

Intelligent Drive 2/2


การขับขี่อัจฉริยะ Mercedes-Benz Intelligent Drive

ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสามารถในการเชื่อมต่อ

Intelligent Drive 2/2


การขับขี่อัจฉริยะ Mercedes-Benz Intelligent Drive

ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสามารถในการเชื่อมต่อ

ระบบ COLLISION PREVENTION ASSIST

ระบบช่วยป้องกันการชนปะทะ ช่วยผู้ขับขี่ในการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถยนต์คันหน้าและให้สัญญาณเสียงเตือนเมื่อพบความเสี่ยงที่จะเกิดการชนปะทะ ระบบจะสั่งสัญญาณภาพเตือนถ้าระยะห่างที่น้อยที่สุดจากรถยนต์คันหน้าถูกลดลงต่ำกว่านั้น ในขณะเดียวกันระบบนี้จะสั่งให้ระบบช่วยเบรก BAS PRO Brake assist ทำงาน ซึ่งถ้าผู้ขับขี่ไม่กดแป้นเบรกให้มากพอ แรงดันเบรกจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระบบ LED ส่องสว่างอัจฉริยะ

ระบบ LED ส่องสว่างอัจฉริยะ ปรับการส่องสว่างของไฟหน้ารถให้เหมาะสมกับสภาพของแสง ถนน และอากาศ เพิ่มการรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยและลดความตึงเครียดในการทำหน้าที่ของผู้ขับขี่ การปรับการทำงานของไฟหน้าสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขับขี่โดยอัตโนมัติ ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติช่วยให้ผู้ที่ขับรถสวนทางมาไม่เกิดอาการสายตาพร่ามัว ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัยหมุนโคมไฟหน้าเข้าไปในทางโค้งเพิ่มระดับการส่องสว่างในเส้นทางโค้งให้เพิ่มมากขึ้น

Intelligent technologies 1/2


การขับขี่อัจฉริยะ Mercedes-Benz Intelligent Drive

ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสามารถในการเชื่อมต่อ

Intelligent technologies 1/2


การขับขี่อัจฉริยะ Mercedes-Benz Intelligent Drive

ระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความสามารถในการเชื่อมต่อ

ในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหว่างการเดินทางไกลในยามค่ำคืนหรือในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย V-Class ช่วยลดความตึงเครียดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดสูงได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพื้นฐานแนวคิดที่ทำให้ทุกการเดินทางในรถยนต์ Mercedes-Benz มีความปลอดภัยและมีความพิเศษเฉพาะตัว: การขับขี่อัจฉริยะ Mercedes-Benz Intelligent Drive เพราะเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำหน้าที่หลังพวงมาลัยคือเวลาของคุณเอง ช่วงเวลาสำหรับความผ่อนคลาย เวลาสำหรับการฟื้นฟูพลังงานของคุณ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนำคุณถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเราเป็นช่วงเวลาของความผ่อนคลายอย่างแท้จริง

COLLISION PREVENTION ASSIST in the Mercedes-Benz V-Class identifies vehicles driving ahead and can help to prevent collisions.

ระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้า

Dynamic handling in the Mercedes-Benz V-Class. Crosswind Assist can help prevent the vehicle from being affected by gusts of wind across the road surface.

 ระบบรักษาการทรงตัวกรณีมีลมขวางปะทะตัวรถด้านข้าง

The Lane Tracking package in the Mercedes-Benz V-Class boosts safety in keeping in and changing lane.

ระบบช่วยเตือนให้ขับขี่อยู่ในช่องทาง

ATTENTION ASSIST is able to identify typical signs of fatigue and warn Mercedes-Benz V-Class drivers.

ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่

The Mercedes-Benz V-Class featuring Driving Assistance package supports safe driving and can help to prevent accidents.

ระบบ Driving Assistance 

The Mercedes-Benz V-Class featuring Blind Spot Assist can help prevent accidents during lane changes, for instance on motorways.

ระบบช่วยการมองเห็นในจุดอับสายตา

The PRE-SAFE® system can identify critical handling situations at an early stage and protect occupants as part of precautionary measures.

ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ

The Parking package with reversing camera assists Mercedes-Benz V-Class drivers when searching for a parking space as well as during parking and manoeuvring.

ชุดแพ็กเกจ Parking พร้อมกล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ

The Parking package with 360° camera comprehensively assists the driver of the Mercedes-Benz V-Class when searching for a parking space, and when parking and manoeuvring.

ชุด Parking Package พร้อมกล้องแสดงภาพ 360º

The Mercedes-Benz V-Class with LED Intelligent Light System variably adapts the lighting to the ambient, road and weather conditions.

ระบบ LED ส่องสว่างอัจฉริยะ

รูปภาพและวีดิทัศน์


ภาพและภาพเคลื่อนไหวของ Mercedes-Benz V-Class

รูปภาพและวีดิทัศน์


ภาพและภาพเคลื่อนไหวของ Mercedes-Benz V-Class

มุมมองด้านข้างของ Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE พร้อมประตูเลื่อนขวาและพร้อมประตูเลื่อนที่สองด้านซ้าย
ครอบครัวท่องเที่ยวในขุนเขาไปกับ Mercedes-Benz V-Class
Play
วีดิทัศน์ที่ท่านเลือกไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
ดูอีกครั้ง
ภาพถ่ายระยะใกล้ของ Mercedes-Benz V-Class เดินทางบนถนนชนบทในวันที่แสงแดดส่องสว่างจ้า
Mercedes-Benz V-Class สีเงินส่องสว่างยามค่ำคืนโดยประตูบานเลื่อนด้านซ้ายเปิดอยู่
Cockpit แบบสปอร์ตของ Mercedes-Benz V-Class AMG Line ที่มีแผงหน้าปัดสีและองค์ประกอบตัดแต่งลายคาร์บอน
Mercedes-Benz V-Class EXCLUSIVE พร้อมองค์ประกอบตัดแต่งในแบบอะลูมิเนียมขัดสีและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนัง Nappa
Mercedes-Benz V-Class EXCLUSIVE พร้อมสีเมทัลลิคและหลังคากระจกพาโนรามาแบบเลื่อนได้
Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE พร้อมไฟล้อมรอบและองค์ประกอบตกแต่งในลายไม้มะเกลือ
Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE นำเสนอความสปอร์ตสุดพิเศษไปกับ AMG Line
Mercedes-Benz V-Class พร้อม AMG Line นำเสนอความสปอร์ตสุดพิเศษไปกับการออกแบบภายนอก
ภาพถ่ายด้านในของ Mercedes-Benz V-Class ประตูบานเลื่อนที่เปิดอยู่ออกและที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเชิญชวนให้ขึ้นรถ
อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด