ระบบช่วยในการขับขี่และความปลอดภัย

ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร

ระบบช่วยในการขับขี่และความปลอดภัย

ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร

ภาพประกอบจะแสดงให้เห็นฟังก์ชันการทำงานของระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจรที่สามารถตรวจจับและแสดงการจำกัดความเร็ว
รูปภาพอธิบายฟังก์ชั่นของระบบช่วยจำเครื่องหมายจราจรจะตรวจพบทางเข้า เขตห้ามแซง และขอบฟุตบาทบนหน้าจอ
ดูอีกครั้ง

ระบบสามารถตรวจจับป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายห้ามเข้าและป้ายห้ามแซง รวมถึงป้ายยกเลิกข้อบังคับเหล่านี้ และแสดงข้อมูลให้ผู้ขับขี่ทราบ การแจ้งเตือนจากทางภาพและเสียงเมื่อมีการทำผิดกฎจราจรโดยขับรถสวนกับทิศทางตามที่ระบุไว้บนป้ายจราจร

ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจรและในแต่ละฟังก์ชั่นจะไม่ได้มีให้ใช้ในทุก ๆ ประเทศ การแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงต่อการขับขี่เข้าไม่ถูกที่ตามที่ได้อธิบายไว้นั้น ในขั้นแรกจะมีให้ใช้เฉพาะในประเทศเยอรมนีเท่านั้น

จะสามารถหาซื้อได้เฉพาะโดยเป็นส่วนประกอบของ COMAND Online เท่านั้น