ไม่เคยหยุดพัฒนา

ไม่เคยหยุดพัฒนา

ดูอีกครั้ง

นักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับตั้งแต่จากทัศนคติของพวกเขา ภายในย่อมเหมือนกับภายนอก