ไม่เคยหยุดพัฒนา

ไม่เคยหยุดพัฒนา

ภาพแสดงให้เห็นรถยนต์ Mercedes-Benz C-Class Coupé ในมุมมองส่วนหน้าจากด้านข้าง
ดูอีกครั้ง