Mercedes-AMG GT C Roadster

นักแข่งรถลงมือด้วยตัวเอง

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

รุ่นรถยนต์


เปิดไปทางด้านบนด้วยความรู้สึกท่วมท้น

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster ให้ความสุขในการขับขี่สำหรับทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติการออกแบบ เครื่องยนต์และช่วงล่างที่แตกต่างกันมาก สิ่งที่รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน: ความอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าและความรู้สึกที่ได้เดินทางแบบเปิดประทุนอย่างที่ไม่มีใครเหมือน

รุ่นรถยนต์


เปิดไปทางด้านบนด้วยความรู้สึกท่วมท้น

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster ให้ความสุขในการขับขี่สำหรับทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติการออกแบบ เครื่องยนต์และช่วงล่างที่แตกต่างกันมาก สิ่งที่รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน: ความอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าและความรู้สึกที่ได้เดินทางแบบเปิดประทุนอย่างที่ไม่มีใครเหมือน

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT Roadster จากมุมมองด้านข้าง

Mercedes-AMG GT C Roadster

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

การออกแบบ


ค้นพบการออกแบบรถสปอร์ตที่น่าทึ่ง

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster: การตกแต่งภายนอกและภายในในรูปแบบที่ดีที่สุดของรถสปอร์ต

การออกแบบ


ค้นพบการออกแบบรถสปอร์ตที่น่าทึ่ง

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster: การตกแต่งภายนอกและภายในในรูปแบบที่ดีที่สุดของรถสปอร์ต

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

สมรรถนะการทำงาน


สมรรถนะโดยตรงจากสนามแข่ง

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster: ความรู้สึกแบบ Roadster และความพึงพอใจในการขับขี่ได้แบบเต็มที่พิเศษเฉพาะสำหรับผู้โดยสารสูงสุดสองคน

สมรรถนะการทำงาน


สมรรถนะโดยตรงจากสนามแข่ง

รถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster: ความรู้สึกแบบ Roadster และความพึงพอใจในการขับขี่ได้แบบเต็มที่พิเศษเฉพาะสำหรับผู้โดยสารสูงสุดสองคน

จุดเด่นด้านสมรรถนะ

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT Roadster จากมุมมองด้านข้าง

จุดเด่นด้านสมรรถนะ

  • AMG SPEEDSHIFT DCT 7G
  • เครื่องยนต์เทอร์โบคู่ V8 AMG ขนาด 4.0 ลิตร
  • โครงสร้างน้ำหนักเบาอัจฉริยะและกรอบพื้นที่โครงสร้างอะลูมิเนียม
  • AMG ระบบเบรกคอมโพสิตเซรามิกที่มีประสิทธิภาพสูง

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ความปลอดภัย


ปลอดภัยในทุกมิลลิวินาที

ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลัง ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster รุ่นใหม่ ระบบช่วยเหลือและความปลอดภัยมากมายช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ผ่อนคลาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความปลอดภัย


ปลอดภัยในทุกมิลลิวินาที

ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลัง ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster รุ่นใหม่ ระบบช่วยเหลือและความปลอดภัยมากมายช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ผ่อนคลาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น

จุดเด่นความปลอดภัย:

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT Roadster ที่กำลังวิ่งอยู่

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ข้อมูลจำเพาะ


สมรรถนะการขับขี่ทั้งหมด ทุกขนาด ทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster

ภาพรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster

ข้อมูลจำเพาะ


สมรรถนะการขับขี่ทั้งหมด ทุกขนาด ทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster

ภาพรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของรถยนต์ Mercedes-AMG GT C Roadster

สมรรถนะได้ถึง

410 กิโลวัตต์<p>ตัวเลขค่าแรงม้าและแรงบิดได้จากการตรวจวัดตามข้อกำหนด 595/2009/EEC เวอร์ชันที่มีการปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน<br> </p>

(557 แรงม้า)

จาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ภายใน

3.7 วินาที

เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ
ภาพประกอบแสดงช่วงหน้าของรถยนต์ Mercedes-AMG GT Roadster

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ข้อเสนอและการบริการ


สัมผัสความเร้าใจกับ Mercedes-AMG GT Roadster

ข้อเสนอและการบริการ


สัมผัสความเร้าใจกับ Mercedes-AMG GT Roadster

ข้อเสนอล่าสุด

ตื่นเต้นกับประสบการณ์ Mercedes-AMG GT C Roadster

ราคาเริ่มต้นที่ 17,190,000 บาท

Mercedes-AMG GT C Roadster: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.5 ลิตร/100 กม.; การปล่อย CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

รุ่นรถยนต์ที่จำหน่ายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ และรูปภาพบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี หรือเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. ดังนั้นข้อมูลและ / หรืออุปกรณ์เสริมที่แสดงบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย หรืออาจมีข้อมูลจำเพาะ หรือการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน หากคุณสนใจรุ่นรถยนต์ สี ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และคุณไม่แน่ใจว่า มีหรือไม่มีข้อมูลจำเพาะในประเทศไทย กรุณาติดต่อบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลรายละเอียดปัจจุบัน