Mercedes-AMG GT R

นักแข่งรถลงมือด้วยตัวเอง

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ภาพรวมรุ่นรถยนต์


จุดเด่นหนึ่งนำไปสู่จุดเด่นถัดไป

ภาพรวมรุ่นรถยนต์


จุดเด่นหนึ่งนำไปสู่จุดเด่นถัดไป

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT R จากมุมมองช่วงหน้า

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

การออกแบบ


การผลักดันไปข้างหน้าในรูปแบบอันบริสุทธิ์

รถยนต์ Mercedes-AMG GT R: รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยว สปอร์ตขั้นสุด และทันสมัยในห้องผู้ขับขี่

การออกแบบ


การผลักดันไปข้างหน้าในรูปแบบอันบริสุทธิ์

รถยนต์ Mercedes-AMG GT R: รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยว สปอร์ตขั้นสุด และทันสมัยในห้องผู้ขับขี่

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

สมรรถนะการทำงาน


ประสิทธิภาพโดยตรงจากสนามแข่งสู่ท้องถนน

รถยนต์ Mercedes-AMG GT R ผสมผสานฟีลลิ่ง V8 เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าทึ่ง

สมรรถนะการทำงาน


ประสิทธิภาพโดยตรงจากสนามแข่งสู่ท้องถนน

รถยนต์ Mercedes-AMG GT R ผสมผสานฟีลลิ่ง V8 เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าทึ่ง

จุดเด่นด้านประสิทธิภาพ

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT จากมุมมองช่วงท้าย

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ความปลอดภัย


รถแข่งและ Safety-Car ครบจบในคันเดียว

ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังมาก รถยนต์ Mercedes-AMG GT R จะคอยจับตาดูความปลอดภัยของคุณเสมอ ระบบช่วยเหลือและความปลอดภัยที่หลากหลายทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และไร้กังวล

ความปลอดภัย


รถแข่งและ Safety-Car ครบจบในคันเดียว

ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังมาก รถยนต์ Mercedes-AMG GT R จะคอยจับตาดูความปลอดภัยของคุณเสมอ ระบบช่วยเหลือและความปลอดภัยที่หลากหลายทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และไร้กังวล

จุดเด่นความปลอดภัย:

ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT R ในมุมมองช่วงหน้าจากด้านบน

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ข้อมูลจำเพาะ


ขนาดในอุดมคติของนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม

ภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคและข้อเท็จจริงของรถยนต์ Mercedes-AMG GT R

ข้อมูลจำเพาะ


ขนาดในอุดมคติของนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม

ภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคและข้อเท็จจริงของรถยนต์ Mercedes-AMG GT R

ประสิทธิภาพการขับขี่ได้ถึง

430 กิโลวัตต์<p>ตัวเลขค่าแรงม้าและแรงบิดได้จากการตรวจวัดตามข้อกำหนด 595/2009/EEC เวอร์ชันที่มีการปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน<br> </p>

(585 แรงม้า)

จาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ภายใน

3.6 วินาที

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ
ภาพประกอบแสดงรถยนต์ Mercedes-AMG GT R จากมุมมองช่วงหน้า

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

Mercedes-AMG GT R: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 12.4 ลิตร/100 กม.; การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 284-282 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

แบบฟอร์มติดต่อ


กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อ


กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับ

รุ่นรถยนต์ที่จำหน่ายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ และรูปภาพบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์ของ Daimler AG หรือเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. ดังนั้นข้อมูลและ / หรืออุปกรณ์เสริมที่แสดงบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย หรืออาจมีข้อมูลจำเพาะ หรือการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน หากคุณสนใจรุ่นรถยนต์ สี ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และคุณไม่แน่ใจว่า มีหรือไม่มีข้อมูลจำเพาะในประเทศไทย กรุณาติดต่อบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลรายละเอียดปัจจุบัน