ระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัย

ระบบช่วยจดจำป้ายสัญลักษณ์การจราจร

ระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัย

ระบบช่วยจดจำป้ายสัญลักษณ์การจราจร

รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้

ภาพประกอบจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงผลของระบบช่วยหาเครื่องหมายจราจรในแผงหน้าปัดของ Mercedes-AMG GT
ดูอีกครั้ง
ภาพประกอบจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงผลของระบบช่วยหาเครื่องหมายจราจรใน Mercedes-AMG GT เมื่อขับขี่เข้าช่องทางผิด
ดูอีกครั้ง

รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้

ระบบนี้สามารถรู้ได้ถึงป้ายสัญลักษณ์การจำกัดความเร็ว “ห้ามเข้า” และ “ห้ามแซง” และการยกเลิกการควบคุมดังกล่าว และจะแสดงสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้

ระบบนี้สามารถรู้ได้ถึงป้ายสัญลักษณ์การจำกัดความเร็ว “ห้ามเข้า” และ “ห้ามแซง” และการยกเลิกการควบคุมดังกล่าว และจะแสดงสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้

ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องทำผิดกฎจราจร
ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ความช่วยเหลือนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษโดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกลที่เป็นเส้นทางซ้ำซากจำเจอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านการจราจรบ่อยครั้ง
หรือเมื่อผ่านเข้าไปในเขตที่กำลังมีการซ่อมแซมถนนหรือบนถนนที่ไม่คุ้นเคย

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับระบบ COMAMD Online เท่านั้น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุกประเทศ
ระดับการทำงานของสัญญาณการเตือนทั้งภาพและเสียงเมื่อรถวิ่งสวนเข้าไปในช่องทางรถวิ่งเลนเดียวและการเข้าไปในถนนที่มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรชำรุดเสียหายเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะในประเทศเยอรมนีเท่านั้น