ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดของ Mercedes-AMG GT 4-door Coupé

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 11.3 ลิตร/100 กม. การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 257 กรัม/กม.<p>ค่าที่ระบุพิจารณาตามกฎข้อบังคับการวัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวกับ "ค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ NEDC" ตามความหมายของ ย่อหน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ในระเบียบดำเนินการ (EU) 2017/1153 ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานได้รับการคำนวณโดยอิงตามพื้นฐานของค่าเหล่านี้ การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพิจารณาตามพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ 692/2008/EG</p>

ขนาด


วัดขนาดง่ายๆ: Mercedes-AMG GT 4-door Coupé เข้ากันกับคุณได้อย่างลงตัว

ขนาด


วัดขนาดง่ายๆ: Mercedes-AMG GT 4-door Coupé เข้ากันกับคุณได้อย่างลงตัว

ขนาด


ขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+

ขนาด


ขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+

ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหน้า
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหน้า
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหลัง
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านข้าง
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านบน

ขนาด


ขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

ขนาด


ขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหน้า
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหน้า
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านหลัง
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านข้าง
ภาพประกอบแสดงขนาดของ Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-door Coupé จากมุมมองด้านบน

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 9.4 - 9.11 ลิตร/100 กม. การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 215 - 209 กรัม/กม;
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 11.3 ลิตร/100 กม. การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 257 กรัม/กม

รุ่นรถยนต์ที่จำหน่ายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ และรูปภาพบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์ของ Daimler AG หรือเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz (Thailand) Ltd. ดังนั้นข้อมูลและ / หรืออุปกรณ์เสริมที่แสดงบางส่วนอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย หรืออาจมีข้อมูลจำเพาะ หรือการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน หากคุณสนใจรุ่นรถยนต์ สี ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และคุณไม่แน่ใจว่า มีหรือไม่มีข้อมูลจำเพาะในประเทศไทย กรุณาติดต่อบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลรายละเอียดปัจจุบัน

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+: การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานแบบผสม: 9.4 - 9.11 ลิตร/100 กม.;
4Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+: การปล่อยแก๊ส CO2 เมื่อใช้งานแบบผสม: 257 กรัม/กม.