แนวความคิด


SEP 2019 CAMPAIGN

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé – The Parallel Freedom

แนวความคิด


SEP 2019 CAMPAIGN

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé – The Parallel Freedom

“สำหรับผมท้องฟ้าและพื้นดิน คือ เส้นขนานที่ไร้จุดบรรจบหากแต่อยู่คู่กันมาเสมอ ถ้าท้องฟ้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอิสระภาพ เครื่องบินก็คือยานพาหนะที่นำเราไปเจออิสระภาพนั้น ส่วนบนถนน Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé คือรถยนต์ที่ให้ความรู้สึกถึงอิสระในการขับขี่ พร้อมจะพุ่งทะยานไปกับเราไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าที่เราวาดไว้จะเป็นอย่างไร”

 

ดรณ์ อมาตยกุล หรือ ดรณ์ ได้ถ่ายทอด Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé ในคอนเซปต์ที่มีชื่อว่า The Parallel Freedom

MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019
MBSocialCar Sep 2019