แนวความคิด


แคมเปญเดือนธันวาคม 2561

Mercedes-Benz E 350 e AMG Dynamic – Wandering in the light

แนวความคิด


แคมเปญเดือนธันวาคม 2561

Mercedes-Benz E 350 e AMG Dynamic – Wandering in the light

“เราว่ารถเป็นพาหนะที่จะพาเราไปไหนก็ได้ ที่เราอยากไป เราชอบจอดตามที่ที่ไม่มีใครจอด เพราะแค่แสงมันสวย เป็น Road trip ที่วาง Plan ไว้แค่คร่าวๆ ว่าจะไปจังหวัดอะไร แต่ที่ไหนไม่ได้คิดไว้ แค่รู้สึกว่าสวยก็จะหยุดและถ่ายรูป อยากให้รถเหมือนตัวเรา ที่หลงไปเรื่อยๆ แบบไม่กลัวหลง แล้วให้แสงอาทิตย์ พาเราไปยังที่ที่มันส่องถึง”

แพร, รัมภาพร วรสีหะ

 

รัมภาพร วรสีหะหรือ แพรได้ถ่ายทอด Mercedes-Benz E 350 e AMG Dynamic ในคอนเซปต์ที่มีชื่อว่า Wandering in the Light

MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18
MBSocialCar-Dec18