ความบันเทิงขณะเดินทาง

ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความรื่นรมย์จากภาพและเสียง, การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์

ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมช่อง SD memory card และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้ความมั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดและความบันเทิงจากภาพและเสียงตลอดการเดินทางร่วมไปกับ Mercedes-Benz Vito.

  • ระบบเครื่องเสียง Audio 15 

Information and availabilty are subject to change without notice.

The images or videos found on this site are for illustration purposes only, and do not necessarily represent the exact product or options available in Thailand.

Vito

Tourers

Product benefits

Technical Data & Equipment

Consultation and Purchase