ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด

ไฟหน้าไบซีนอน (Bi-xenon): ส่องสว่างขึ้น, กว้างไกลขึ้น, ปลอดภัยมากขึ้น

เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน: ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

กระจกมองข้างมุมกว้าง: กระจกสองบานให้ทัศนวิสัยดีกว่าเพียงหนึ่งเดียว

กล้องแสดงภาพด้านหลัง: เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันมากขึ้น

[1] อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด