การปรับเปลี่ยน ความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ความเชี่ยวชาญที่อยู่คู่มืออาชีพ

สำหรับลูกค้าแต่ละราย การปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันย่อมมีรูปแบบพิเศษที่แตกต่างกันและความท้าทายเหล่านั้นขยายขอบเขตมากขึ้นทุกวัน ความหลากหลายของ Sprinter แบบตู้ทึบ สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • 3 รูปแบบความยาวตัวถัง
  • 3 รูปแบบความสูงของส่วนบรรทุก
  • พื้นที่บรรทุกยาว 470 ซม. พื้นที่บรรทุกสูงถึง 214 เซนติเมตร
  • หลากหลายเครื่องยนต์
  • อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษมากมาย
  • น้ำหนักรวมตั้งแต่ 3.5 ถึง 5.0 ตัน
  • น้ำหนักพ่วงลากสูงถึง 3.5 ตันตามแต่รุ่นที่เลือก
  • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 2,740 กิโลกรัม
  • ปริมาตรความจุในการบรรทุกสูงถึง 17 ลูกบาศก์เมตร

[1] อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด