การปรับเปลี่ยน ความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อยู่คู่ความเป็นมืออาชีพเสมอ

ลูกค้าของเราแต่ละรายย่อมเผชิญกับความท้าทายที่ผันแปรแตกต่างกันในแต่ละวันซึ่งความท้าทายนั้นขยายตัวมากขึ้นทุกเวลา Sprinter แบบ chassis cabs หลากรูปแบบสนองตอบความท้าทายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • โครงสร้างมาตรฐาน
  • ฐานล้อ 2 ขนาด
  • ห้องโดยสารแบบมาตรฐาน [2]
  • หลากหลายประเภทเครื่องยนต์
  • หลากหลายอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ
  • น้ำหนักรวมตั้งแต่ 3.5 ตันจนถึง 5.0 ตัน
  • ทางเลือกประสิทธิภาพในการลากพ่วงสูงถึง 3.5 ตันสำหรับประเภทของรถที่เลือก
  • รับน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 3,060 กิโลกรัม

[1] อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด