การรับประกัน รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์

ความรับผิดชอบคือหน้าที่ของเรา

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

*การรับประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย