ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ภาคใต้

รายชื่อผู้จำหน่ายฯ ที่อยู่ โทรศัพท์ เวปไซต์
บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด 20/5 หมู่ที่ 2 ถ. เทพกระษัตรี
ต. รัษฎา อ. เมือง
จ. ภูเก็ต 83000
(076) 239 700-1 http://www.benzphuket.mercedes-benz.co.th
บริษัท สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 850 ถ. เพชรเกษม
ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่
จ. สงขลา 90110
(074) 220 211-3 http://www.sanguanwattana.mercedes-benz.co.th
บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด 59/37 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.
เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
(032) 520-200-2 http://www.tst.mercedes-benz.co.th