ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ภาคเหนือ

รายชือผู้จำหน่ายฯ ที่อยู่ โทรศัพท์ เวปไซต์
บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด 3 ถ. รัตนโกสินทร์
ต. ศรีภูมิ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200
(053) 412 911-12 www.charoenmotor.mercedes-benz.co.th
บริษัท พิษณุโลกนามทอง จำกัด 342/3 หมู่ 7 ถ. พิษณุโลก-วังทอง
ต. สมอแข อ. เมือง
จ. พิษณุโลก 65000
(055) 223 999 www.phitsanulok.mercedes-benz.co.th