น้ำมันเครื่องสำหรับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์

น้ำมันเครื่องแท้จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

ให้การหล่อลื่นและสมรรถนะที่เหนือกว่า

ให้ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และทุกอุณหภูมิ

ให้กำลังสูงสุด

ประหยัดน้ำมัน ปล่อยไอเสียน้อยกว่า ให้สมรรถนะที่เหนือกว่า