โมเดล

หมายเลข รหัสสินค้า รายละเอียด ราคา (รวมภาษี) ภาพสินค้า
1 B6 696 0112 รถโชว์ CLS-Class, X218, iridium silver, norev, 1:43 THB 2,188.25
2 B6 696 0113 รถโชว์ CLS-Class, X218,diamond white, norev, 1:43 THB 2,188.25
3 B6 696 0114 รถโชว์ CLS-Class, X218, manganite grey magno, norev, 1:43 THB 2,188.25
4 B6 696 0115 รถโชว์ CLS-Class, X218, obsidian black, norev, 1:18 THB 5,114.75
5 B6 696 0116 รถโชว์ CLS-Class, X218, thulite red, norev, 1:18 THB 5,114.75
6 B6 696 0117 รถโชว์ CLS-Class, X218, designo magno allanite grey, norev, 1:18 THB 5,114.75
7 B6 696 0121 รถโชว์ A-Class W176, cirrus white, 1:43/Schuco THB 2,188.25
8 B6 696 0122 รถโชว์ A-Class W176, cosmos black, 1:43/Schuco THB 2,188.25
9 B6 696 0124 รถโชว์ A-Class W176, AMG Sports package, jupiter red, 1:18/ Norev THB 5,114.75
10 B6 696 0125 รถโชว์ A-Class W176, AMG Sports package
mountain grey magno, 1:18/Norev
THB 5,114.75
11 B6 696 0126 รถโชว์ A-Class W176, AMG Sports package, cirrus white, 1:18/Norev THB 5,114.75
12 B6 696 0130 รถโชว์ CLA-Class, C117, designo polar silver magno, 1:18/Norev THB 5,093.25
13 B6 696 0131 รถโชว์ CLA-Class, C117, designo patagonia red metallic bright, 1:18/Norev THB 5,093.25
14 B6 696 0132 รถโชว์ CLA-Class, C117, cirrus white, 1:18/Norev THB 5,093.25
15 B6 696 0139 รถโชว์ CLA-Class, C117, cirrus white, 1:18/Norev THB 5,114.75
16 B6 696 0061 รถโชว์ M-Class W166 from 11/11, palladium silver, 1:43/Minichamps THB 2,257.75
17 B6 696 0062 รถโชว์ M-Class W166 from 11/11, calcite white, 1:43/Minichamps THB 2,257.75
18 B6 696 0063 รถโชว์ M-Class W166 from 11/11, obsidian black, 1:18/Minichamps THB 5,334
19 B6 696 0064 รถโชว์ M-Class W166 from 11/11, iridium silver, 1:18/Minichamps THB 5,334
20 B6 696 0140 รถโชว์ G-Class, magnetite black, autoart, 1:43 THB 3,916.25
21 B6 696 0142 รถโชว์ G-Class, magnetite black, autoart, 1:18 THB 7,843.25
22 B6 696 0143 รถโชว์ G-Class, mystic brown, autoart, 1:18 THB 7,843.25

หมายเหตุ:ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากผู้จำหน่ายฯ