ภาพนิ่ง

คลิกบนภาพ V-Class ขนาดเล็กเพื่อการชมภาพที่ขยายใหญ่ขึ้น การจัดเก็บภาพที่เลือกไว้เป็นวอลล์เปเปอร์ ไปที่เมนู drop-down และคลิกบนภาพที่ชอบ

คุณจำเป็นใช้ Flash plug-in เพื่อเพลิดเพลินกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของ Mercedes-Benz V-Class ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ได้จากเว็บไซต์ Adobe คลิกบนการเชื่อมต่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่แนะนำไว้

ภาพอาจแสดงอุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม สามารถตัดออกหรือเพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์มาตรฐาน ภาพอุปกรณ์บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่เหมาะสมในบางประเทศ

V-Class

ความประทับใจ

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ