ระบบกันสะเทือน : รับรู้ถึงความนุ่มนวลและพลังในการขับเคลื่อน

2 องค์ประกอบ 3 รูปแบบ ทางเลือกของระบบกันสะเทือน

เบรกมือไฟฟ้า – ใช้งานง่ายและปลอดภัย

[1] ระบบกันสะเทือน AGILITY CONTROL เหมาะเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษสำหรับ V - Class และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ V - Class AVANTGARDE

V-Class

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ