เครื่องยนต์เบนซิน – ดาวดวงเด่น

Petrol engines Cylinder arrangement / number Displacement (cc) Rated output (kW at rpm)[1] Top speed (km/h) Fuel consumption combined[2] CO2 emissions combined (g/km)[2]
S 500 V8 4663 – (335/5250–5500) – (250)[3] – (8,8–8,3) – (204–193)

ความสมบูรณ์แบบของการขับขี่แสดงถึงความรับผิดชอบ

More detailed information:

[1] ค่าแรงม้าและแรงบิดมาจากการตรวจวัดตามข้อกำหนด Directive 80/1269/EEC เวอร์ชันที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน

[2] ค่าความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไอเสียก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดตามข้อกำหนด (Directive [EC] 715/2007 เวอร์ชั่นที่มีการปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน) ค่าตัวเลขที่ได้ไม่นำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับรถยนต์เฉพาะบุคคลหรือใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตัวเลขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบกับรถยนต์ต่างรุ่นเท่านั้น

[3] จำกัดความเร็วสูงสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

S-Class Coupé

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

Configurator
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ