ความปลอดภัย - หัวใจสำคัญของแนวคิดทั้งหมดของเรา

แนวคิดด้านความปลอดภัยอันสมบูรณ์แบบของ Mercedes-Benz แบ่งความปลอดภัยเป็น 4 ระดับ:

ระดับที่ 1 : การขับขี่อย่างปลอดภัย

ระดับที่ 2 : ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระดับที่ 3 : ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ระดับที่ 4 : หลังเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดความเสียหายซ้ำซ้อนหลังเกิดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการทำงานของทีมให้ความช่วยเหลือ การทำงานที่แตกต่าง กันหลายรูปแบบจะทำงานในเบื้องต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภท และความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

  • การป้องกันที่ดีที่สุด : เครื่องยนต์ตัดการทำงานโดยอัตโนมัติรวมถึงการตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ไฟส่องสว่างสะดุดสายตา : ไฟเตือนฉุกเฉิน และไฟฉุกเฉินในห้องโดยสารถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และทำให้ง่ายต่อทีมช่วยเหลือในการค้นหาตำแหน่งรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ
  • การออกจากรถที่เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้น : กลไกการล็อกประตูปลดการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ข้อต่อรับแรงปะทะที่อยู่ระหว่างปีก และประตูช่วยให้ประตูเปิดออกได้ง่ายขึ้นหลังการชนปะทะทางด้านหน้า
  • เชื่อมต่อความช่วยเหลือ : ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างทาง ระบบเรียกบริการฉุกเฉินของ Mercedes - Benz สามารถติดต่อกับศูนย์เรียกบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ ระบบนี้สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถในหลายประเทศ

[1] Requirement: an active Internet connection.

Mercedes-AMG GT S

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

Configurator
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ