ความปลอดภัย – หัวใจของแนวคิดทั้งหมดของเรา

แนวคิดด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบจาก Mercedes-Benz แบ่งความปลอดภัยออกเป็น 4 ระดับ :

ระดับที่ 1 : การขับขี่ปลอดภัย

ระดับที่ 2 : ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระดับที่ 3 : ขณะเกิดอุบัติเหตุ

ระดับที่ 4 : หลังการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดความเสียหายที่ตามมาหลังเกิดอุบัติเหตุและช่วยเหลือการทำงานของทีมให้ความช่วยเหลือ การทำงานที่แตกต่างกันหลายรูปแบบจะเริ่มต้นทำงานโดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการชนปะทะที่ระบบบันทึกไว้:

  • ไฟส่องสว่างดึงดูดความสนใจ : ไฟกะพริบและไฟฉุกเฉินภายในห้องโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและช่วยในการกำหนดตำแหน่งของรถ
  • ระบายอากาศอัตโนมัติ : หากถุงลมนิรภัยทำงาน กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะเลื่อนต่ำลงโดยอัตโนมัติ
  • มาตรการในการช่วยเหลือการทำงานของทีมให้ความช่วยเหลือ : ข้อต่อรับแรงปะทะที่อยู่ระหว่างปีกและประตูสามารถช่วยให้เปิดประตูได้ง่ายขึ้นหลังการชนปะทะทางด้านหน้า
  • การป้องกันที่ดีที่สุด : กรณีที่เกิดการชนปะทะอย่างรุนแรงเครื่องยนต์จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
  • เปิดได้ง่ายขึ้น : หลังเกิดอุบัติเหตุประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องโดยสารหรือทีมให้ความช่วยเหลือเปิดประตูได้ง่ายขึ้น
  • การเชื่อมต่อความช่วยเหลือ : กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียระหว่างทาง ระบบเรียกบริการฉุกเฉินของ Mercedes-Benz สามารถสร้างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับศูนย์เรียกบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

Mercedes-Maybach

ความประทับใจ

รายละเอียดรถยนต์

ข้อเสนอและใบราคา

Configurator
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายฯ